Image
Image

 

LEISTUNG MIT

SYSTEM

This image for Image Layouts addon

LEISTUNG MIT
SYSTEM

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 
2.Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Marcus Dirks
DIRKS Group GmbH & Co. KG
ul. Petkumer 87
26725 Emden
Telefon: Tel.: 04921-80070
E-mail: info@dirks-group.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna używa protokołu SSL lub szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z http:// na https:// oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Tobie prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na stronie w każdej chwili. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.  

Sprzeciw wobec maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawnictwa do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku rozsyłania niechcianych reklam, takich jak wiadomości e-mail zawierające spam.

 

3.Inspektor ochrony danych

Prawnie wymagany inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych:
Roland von Gehlen
VON GEHLEN GmbH
ul. Alte Landstr. 220
22391 Hamburg
Datenschutz@dirks-group.de

 

4.Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane „Session-Cookies”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookies i zezwalała na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookies zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookies, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których potrzebujesz (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nie używamy śledzących plików cookies.

Pliki logów serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas zapytania do serwera
  • adres IP


Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed umownych.


5.Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez portale społecznościowe
Prowadzimy publicznie dostępne profile w portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., mogą zazwyczaj kompleksowo analizować Twoje zachowanie użytkownika, gdy odwiedzasz ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszej obecności w mediach społecznościowych powoduje liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. W szczególności:

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednak Twoje dane osobowe mogą być również rejestrowane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w odpowiednim portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są zbierane np. poprzez pliki cookies, które są zapisywane na Twoim urządzeniu lub poprzez zapisanie Twojego adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane zarówno w obrębie danej obecności w mediach społecznościowych, jak i poza nią. Jeśli masz konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna
Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych powinny zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator i dochodzenie praw
Jeśli odwiedzasz jedną z naszych obecności w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z operatorem platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Co do zasady możesz dochodzić swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i skarg) zarówno wobec nas, jak i operatora danego portalu społecznościowego (np. przeciwko Facebook).

Jednak zwracamy uwagę, że pomimo współodpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych portali społecznościowych. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy.

Czas przechowywania
Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami portali społecznościowych (np. w oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Szczegółowe informacje na temat portali społecznościowych

Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Możesz samodzielnie dostosować swoje ustawienia reklamowe na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij w poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

XING
Mamy profil na XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje o tym, jak postępują z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn
Posiadamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa reklamowych plików cookies. Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookies LinkedIn, użyj następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegóły dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Adresse:
Kanadische Straße 14
26723 Emden
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 4921 8007-0
E-Mail: info@dirks-group.de
Web: dirks-group.de

© 2024 DIRKS Group GmbH & Co. KG